POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Galeria

Zjazd, 21-22 czerwca 2008 r., Lublin

Zebranie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

Zarząd wybrany na 1.kadencję

Komisja Rewizyjna

Konferencja, 19-21 maja 2009 r., Kamień Śląski

VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009" 

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji

Konferencja, 26-27 maja 2010 r., Ulanów

Konferencja naukowa pt. "Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej"

Konferencja, 11-12 września 2010 r., Gniezno

VII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. "Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych"

Przed Katedrą w Gnieźnie

Podczas obrad

Konferencja, 18-19 maja 2011 r., Konstancin-Jeziorna

VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. "Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych" 

Obrady I sesji

Podczas obrad I sesji

W trakcie obrad II sesji

Podczas obrad IV sesji

Uczestnicy konferencji

Walne Zgromadzenie Członków PTPW

Konferencja 7-9 marca 2012 r., Sromowce Niżne n. Dunajcem

Konferencja naukowa pt. "Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej"

Uczestnicy konferencji (w tle Trzy Korony)

Koordynator konferencji

Prezydium Walnego zgromadzenia czlonków

Prace komisji uchwał WzCz

Uczestnicy

Sala obrad

Sympozjum, 17-20 maja 2012 r., Kraków

IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu"

w Auli Jagiellońskiej 1. dnia obrad

w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius UJ

w Auli Jagiellońskiej

w 2. dniu obrad

w 2. dniu obrad

uczestnicy przed hotelem

Sympozjum, 23-25 kwietnia 2013 r., Myczków k. Polańczyka

X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. "Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej"

W trakcie obrad

Uczestnicy konferencji na zaporze w Solinie

Konferencja 22-24 września 2013 r., Sromowce Niżne n. Dunajcem

Konferencja naukowa pt. "Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej"

 W trakcie obrad

Uczestnicy konferencji (w tle Trzy Korony)

Sympozjum, 14-16 maja 2014 r., Lublin

 XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. "Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania"

Walne Zgromadzenie Członków PTPW

Prezydium obrad Walnego Zgromadzenia Członków

 W trakcie 1. dnia obrad

 W trakcie obrad

W Muzeum Uniwersyteckim KUL

 W trakcie obrad

przed Zamkiem Lubelskim

Sympozjum, 2-4 marca 2015 r., Popowo

Sympozjum pt. "Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne"

Sympozjum, 14-16 września 2015 r., Zabuże

 XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. "Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny"

Sympozjum, 17-19 maja 2016 r., Pokrzywna

XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. "Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych" 

2. dzień obrad

Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków PTPW

Konferencja, 15-16 września 2016 r., Dwikozy

Konferencja naukowa pt. "Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym" 

Sympozjum, 8-10 maja 2017 r., Zielona Góra - Kęszyca

XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączone z dorocznym Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. "Wyznaniowe prawo formalne". 

Konferencja, 11-13 września 2017 r. Badin k. Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

Konferencja naukowa pt. "Status osoby duchownej we współczesnym państwie" 

Sympozjum, 15 marca 2018 r., Warszawa

Ogólnopolskie sympozjum naukowe pt. "Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych" 

Sympozjum, 7-9 maja 2018 r., Wrocław

XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918 – 1945 – 1989)”

Sympozjum, 6-8 maja 2019 r., Olsztyn - Tumiany

XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?”

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.