POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Komisja Rewizyjna 4. kadencji (2020-2024)

Skład Komisji Rewizyjnej 4. kadencji

Organem kontrolnym Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego jest Komisja Rewizyjna.
W skład Komisji Rewizyjnej 4. kadencji wchodzą:

przewodniczący - prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski

wiceprzewodniczący - prof. UO dr hab. Mieczysław Różański

sekretarz - dr hab. Zdzisław Zarzycki

członkowie:

dr Michał Hucał

dr Marcin Olszówka

dr Konrad Walczuk

dr Krystyna Ziółkowska

 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTPW za okres IV kadencji (2020-2024)

 

1. Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej IV kadencji

W trakcie posiedzenia online w związku z pandemią COVID-19 nastąpił akt ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji wybranej przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 13 czerwca 2020 r. Do Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji wybrani zostali (w porządku alfabetycznym): dr Michał Hucał, dr Marcin Olszówka, prof. UO dr hab. Mieczysław Różański, prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski, dr Konrad Walczuk, dr hab. Zdzisław Zarzyckidr i Krystyna Ziółkowska (stopnie i tytuły naukowe wg stanu z dnia 13 czerwca 2020 r.).

Komisja Rewizyjna IV Kadencji ukonstytuowała się w składzie: prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski (przewodniczący), prof. UO dr hab. Mieczysław Różański (wiceprzewodniczący), dr hab. Zdzisław Zarzycki (sekretarz), dr Michał Hucał (członek), dr Marcin Olszówka (członek), dr Konrad Walczuk (członek), dr Krystyna Ziółkowska (członek). Komisja Rewizyjna III kadencji nabyła swoje uprawnienia wraz z wygaśnięciem mandatu Komisji Rewizyjnej III kadencji, tj. dnia 22 czerwca 2020 r.

 

2. Sprawozdania z kontroli działalności finansowej PTPW

Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym – w myśl § 23 ust. 1 Statutu PTPW – do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Z kolei § 23 ust. 4 w punktach od 1 do 6 Statutu PTPW określa zakres tej kontroli, która obejmuje w szczególności sprawowanie kontroli nad działalnością finansową Towarzystwa, przy czym kontrola taka przeprowadzana jest przynajmniej raz do roku (pkt 1) oraz prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Towarzystwa w celu omówienia uwag i zaleceń wynikających z kontroli (pkt 3 wspomnianego wyżej postanowienia Statutu). 

Ponadto poszczególni członkowie Komisji uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu PTPW.

 

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.