Informacja nt. składek członkowskich

Dodano 14.4.2019

Wysokość składek członkowskich określiła uchwała nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego z dnia 19 maja 2009 r. (zob.)

W związku z prowadzonym przez PTPW obrotem bezgotówkowym (uchwała nr 2/2016 Zarządu III kadencji) składki prosimy opłacać wyłącznie przelewem na rachunek:

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

Al. Racławickie 14/701

20-950 Lublin

Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK)  94 1500 1520 1215 2007 7670 0000 

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.