IV OGÓLNOPOLSKI STUDENCKI KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO

Dodano 13.1.2021

Szanowni P.T. Państwo,

Drodzy Studenci,

 

Katedra Nauk o Państwie i Prawie wraz z Polskim Towarzystwem Prawa Wyznaniowego ma zaszczyt zaprosić do udziału w IV edycji OGÓLNOPOLSKIEGO STUDENCKIEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO.

 

 

Temat tej edycji to: „Ograniczenia wolności sumienia i religii”.

 

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujących na jednej z działających w Rzeczypospolitej Polskiej szkół wyższych. Szczegóły znajdują się w Regulaminie oraz załączonych dokumentach.

 

 

Jednocześnie wyjaśniam:

  • pierwszy etap to praca pisemna, na temat:

„Konstytucyjność ograniczeń wolności sumienia i religii w związku z pandemią COVID-19”.

 

  • drugi etap to odpowiedź ustna na trzy wylosowane pytania, w tym: jedno z wiedzy ogólnej z prawa wyznaniowego, jedno z tematyki szczegółowej tej edycji i jeden casus. Jeżeli przeprowadzenie II etapu nie będzie możliwe na WPiA UO w Opolu, wówczas etap ten odbędzie się w formie zdalnej za pomocą aplikacji Ms Teams. Drugi etap zaplanowano na dzień 9 kwietnia 2021 r.

 

  • do drugiego etapu kwalifikuje się siedem osób, które uzyskały najlepsze wyniki w etapie pierwszym.

 

 

Dodatkowo informuję (o ile warunki na to pozwolą i drugi etap mógłby odbyć się w Opolu), że organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu oraz ewentualnego zakwaterowania w Opolu Uczestników konkursu i ich Naukowych Opiekunów.

 

Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji zainteresowanym Studentom oraz pomoc w ich przygotowaniu i udziale w Konkursie.

 

W załączonych plikach znajdują się:

- Regulamin Konkursu,

- Formularz zgłoszenia udziału i opinii nauczyciela akademickiego oraz Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,

- objaśnienia nt. pracy pisemnej (I etap konkursu).

 

Skan zgłoszenia udziału wraz z opinią Nauczyciela Akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kpluta@uni.opole.pl do 26 lutego 2021 r.

 

Serdecznie zapraszam

- mgr Katarzyna Pluta (Sekretarz Komitetu Organizacyjnego)

 

 

___________________________________________________________

Harmonogram IV edycji:

 

1) Ogłoszenie tematu:    12 stycznia

2) Zgłoszenia:                do 26 lutego

3) I etap:                        17-19 marca

4) sprawdzanie rozprawki:               20-30 marca

5) ogłoszenie wyników po 1 etapie:  31 marca

6) II etap:                                          9 kwietnia

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.