POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Ogólnopolskie Sympozja Prawa Wyznaniowego

Pod egidą Towarzystwa odbywają się coroczne Ogólnopolskie Sympozja Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdami Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego.

Dotychczas zorganizowane zostały następujące sympozja:

 

 • Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego połączone z I Ogólnopolskim Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 14-16 stycznia 2003 r.; organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, ss. 389;

 

 • Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej połączone z II Ogólnopolskim Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 26-28 października 2004 r.; organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, ss. 388;

 

 • Funkcje publiczne związków wyznaniowych połączone z III Ogólnopolskim Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 16-18 maja 2006 r.; organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Funkcje publiczne związków wyznaniowych, red. A. Mezglewski, Lublin 2007, ss. 479;

 

 • X lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 2007 r. Próba oceny połączone z IV Ogólnopolskim Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Białystok, 26-27 września 2007 r.; organizator: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Część materiałów z konferencji została opublikowana drukiem: Materiały z IV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Białystok, 26-27 września 2007 r., "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2013, t. 5, s. 63-193;  

 

 • Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych połączone z V Ogólnopolskim Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Krasnobród, 13-15 maja 2008 r.; organizator: Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. M. Bielecki, Lublin 2011, ss. 367; 

 

 •  VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009, Kamień Śląski, 19-21 maja 2009 r.; organizator: Zakład Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz PTPW. Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje - postulaty, red. D. Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009, ss. 415;

 

 • VII Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, Gniezno, 11-12 września 2010 r.; organizator: Katedra Historii Ustroju Państwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Materiały zostały opublikowane drukiem: Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, red. K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, Poznań 2010, ss. 252;

 

 • VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, Konstancin-Jeziorna, 18-19 maja 2011 r.; organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz PTPW. Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem: Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013, ss. 478;

 

 • IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Kraków, 17-20 maja 2012 r.; organizator: Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem: Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, red. W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła, Kraków 2014, ss. 452;

 

 • X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Myczków k. Polańczyka, 23-25 kwietnia 2013 r.; organizator: Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz PTPW. Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem: Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, red. M. Skwarzyński, P. Steczkowski, Lublin 2016, ss. 384;

 

 • XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Lublin, 14-17 maja 2014 r.; organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz PTPW (www.kul.pl/XIOSPW). Materiały zostały opublikowane drukiem: Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, ss. 384 (ebook);

 

 • XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Zabuże, 14-16 września 2015 r.; organizator: Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz PTPW. Materiały zostały opublikowane drukiem: Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, red. J. Nikołajew, P. Sobczyk, K. Walczuk, Warszawa 2017, ss. 220;

 

 • XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Pokrzywna, 17-19 maja 2016 r.; organizator: Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz PTPW. Materiały zostały opublikowane drukiem w: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2016, t. 19 i "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2017, t. 9;

 

 • XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznanioweg Prawo wyznaniowe formalne połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Zielona Góra - Kęszyca Leśna 8-10 maja 2017 r.; organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz PTPW. Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem w: "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2018, t. 10;

 

 • XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918 – 1945 – 1989) połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, 7-9 maja 2018 r.; organizator:  Instytut Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz PTPW. Materiały częściowo zostały opublikowane drukiem w: "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2019, t. 11.

 

 • XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce? połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Olsztyn - Tumiany, 6-8 maja 2019 r.; organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz PTPW

 

 • XVII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniiwego Orzecznictwo w sprawach wyznaniowych połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Kombornia, 22-24 września 2020 r.; organizator: Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie oraz PTPW

 

 • [planowane] XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniiwego Wolność uzewnętrzniania przekonań religijnych połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Warszawa, 5-7 maja 2021 r.; organizator: Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz PTPW

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.